Samarbetspartner: Ord & CO
Kund: Biofuelregion

Uppdraget var att ta fram projektsymboler. Symbolerna skulle starkt länka samman och knyta samman under konceptet ”nätverk” men även kunna stå för sig själva.

Kunskapsområden