Samarbetspartner: Ord & CO
Kund: Biofuelregion

Ett urval av illustrationer att använda i rapporter och presentationer och kan bl a ses i rapporten ”En studie om förnybara drivmedel och
dess förutsättningar i norra Sverige
”.

Projektet

Se projektet här

Kunskapsområden