Kund: Västerbottens Museum
Ett enkelt spel gjort i flash där man kan leka med tygfragment i ”klippdockor”. Spelets syfte var att skapa intresse bland yngre och visa upp ett kreativt användningsområde för museumets databas av textilfragment.

Kunskapsområden