Projekt från anställning som grafiker på Dohi Sweden.

Book of Puzlo är en interaktiv saga, designad för att bli en upplevelse som barn och föräldrar ska vilja uppleva tillsammans. Spelet är ett digitalt pussel där sagokaraktärerna vaknar till liv vartefter spelaren lägger pusselbitarna, ett spel som vill uppmuntra kreativitet och vara en underhållande motvikt till stereotypa och ibland våldsamma dataspel.

Till detta projekt så var jag en av huvudgrafikerna och spelet präglas av den stämning och stil som jag satte när jag illustrerade ”pusselbilden”. Jag har förutom ”pusselbilden” animerat de flesta animationer (både 2D och 3D), jag har också konceptat och illustrerat de flesta av karaktärerna till detta projekt.

Projektet

Se projektet här

Kunskapsområden