Processillustrationer

Processillustrationer – Biofuel Region

Ett urval av illustrationer framtagna till Biofuel Region för att använda i rapporter och presentationer och kan bl a ses i rapporten ”En studie om förnybara drivmedel och dess förutsättningar i norra Sverige”.

Uppdrag i samarbete med Ord & Co.