IGEP 2018

Symbol till IGEP 2018 Stockholm

Liber förlag önskade att jag skulle ta fram en symbol för ett uppkommande event.

Uppdrag i samarbete med Ord & Co.