Sociala Media inlägg

Sushi of Sweden Agaton Koh Phangan Pong Orkidé Ryas Kök På uppdrag av Reach out Media Managers så har jag formgivit annonser till deras kunder. Till annonserna så har jag tagit fram ett manér som skall knyta an i kundens varumärke. De flesta av kunderna är restauranger som vill ha mycket aktivitet på sina Sociala media konton. Uppdrag i samarbete …

Fossilfritt Norr

Jag tog fram den här symbolen och färgschemat till Biofuel region för att använda inom nätverket ”Fossilfritt Norr”. Symbolen skulle knyta an i de symboler som vi tidigare tagit fram till deras övriga nätverk. Uppdrag i samarbete med Ord & Co.

Digilyft Ikoner

Dessa ikoner tog jag fram till Region Västerbotten för att användas i projektet ”Digilyft Västerbotten”. De ville att ikonerna skulle ha en god igenkännbarhet samt kännas moderna och passa in i deras grafiska manér. Uppdrag i samarbete med Ord & Co.

eRUM

Den här logotypen togs fram till Region Västerbotten för att användas inom projektet ”Digitala servicecenter” som syftar till att öka medborgarnas digitala delaktighet och kompetens. Uppdrag i samarbete med Ord & Co.

Framvik Logotyp

Jag designade den här logotypen till Framvik. Framvik utvecklar och producerar utbildningsmaterial för socialt arbete, psykisk ohälsa, kriminologi mm.

Jämställdhetssymbol

Jag tog fram den här symbolen till Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten för att använda inom deras jämställdhetsprojekt i länet. Uppdrag i samarbete med Ord & Co.

Bioekonomi – Regioner i Samverkan

Biofuel region ville ha en symbol som skulle representerar de regioner och det arbete som görs för att skapa samverkan och arbete framåt i deras projekt. Uppdrag i samarbete med Ord & Co.

IGEP 2018

Liber förlag önskade att jag skulle ta fram en symbol för ett uppkommande event. Uppdrag i samarbete med Ord & Co.

ALLTA Logotyp & Webdesign

Allta är en nystartad web shop som ville nå ut till en bred publik. De önskade därför ett grafiskt manér som inspirerar och känns glädjerikt. Tillsammans med formgivningen av utseendet på deras web shop så önskade de också en fräsch och distinkt logotyp.

Holmöns Båtmuseum

Holmöns Båtmuseum bad mig att formge och strukturera en sida för WordPress som skulle fungera både som informationsportal, kalender och arkiv. Sidan skulle vara tydlig och kännas modern.