Omani Paws Awareness Video

Omani Paws är en organisation som hjälper hemlösa hundar i Oman. Jag fick i uppdrag att göra en en liten animerad video på temat, i hopp om att skapa större medvetenhet kring problemet och föra uppmärksamheten till organisationen.